Järneken portal

Nu startar vi vår portal där våra hyresgäster själva kan hämta hyresavier, göra felanmälningar och administrera kontaktuppgifter.

Läs mer här