Ledigt förråd, 50m²

På Lagegatan 24 i Ängelholm har vi lager både för korttidsförvaring,vinterförvaring eller lagerhållning. Alla smålager/förråd har tillgång till 3 portar (3m beda och ca 2,8m höga) för lastning och lossning av lastbil samt infart för bil fram till förrådet, fri höjd i utrymmet är 4,5-4,7m Portstorlek in till förråden är…

Läs mer här