Information till dig som är bostadshyresgäst

Boverkets råd gällande – Ditt brandskydd i bostad

Tvättstuga och torkrum
Tvättstugan används av många hyresgäster. Det är hyresgästens skyldighet att hålla i ordning och städa efter sig. Därför måste alla hjälpas åt att hålla ordning.
Respektera bokade tvättider och avsluta tvätt passet i tid.
Mattvätt ej tillåten då det förstör tvättmaskinerna.
Du får inte använda tvättstugan efter bokningsbara tiderna. Det stör dina grannar.
Städa efter dig:
– Rengör maskiner och torkskåp
– Sopa och torka golvet
– Rengör filtret i torktumlaren
– Släng tomma förpackningar på rätt ställe
Följ de trivselregler som finns uppsatta i tvättstugan
Om du har bokningslås ska detta tas bort vid avslutat tvätt pass
Det råder rökförbud i tvättstugorna.
Om någon maskin inte fungerar, kontakta fastighetsskötsel.
Tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin
Det är inte tillåtet att installera tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin i bostäder som inte redan har.
Värme
Att hålla en jämn och lagom varm lägenhetstemperatur är ett sätt att spara på energi och miljö.
Öppna hellre fönstret vidöppet i 5 minuter när du ska vädra istället för att ha det öppet på glänt en längre tid under dagen.
Det är mer effektivt och du bevarar en behaglig temperatur inne.
Temperaturen i din lägenhet ska hålla ca 20-21 grader.
Den temperaturen gäller i den så kallade vistelsezonen, vilket är ungefär mitt i rummet, ca en meter över golvet.

Det betyder att vissa ställen i lägenheten kan vara något kallare och andra något varmare. Värmen regleras automatiskt hemma hos dig utifrån temperaturen utomhus.

Om du har över 21 grader hemma kan elementen kännas kalla. När temperaturen sjunker under 20 grader blir de automatiskt varma igen.

Stora möbler och gardiner hindrar värmen från att komma ut i rummet. Det blir varmt precis vid termostaten, som tror att det är lika varmt i resten av rummet.
Fönster är av naturliga skäl kalla vintertid, vilket gör det behagligare att ha till exempel soffan mot en vägg istället för vid fönstret så luften får cirkulera och värmen sprids i rummet ordentligt.

Tänk på att friskluftsintagen skall hållas öppna för att värmen skall cirkulera ordentligt.
Några enkla tips för att spara energi
 -Vädra effektivt genom korta, snabba korsdrag.
-Skölj inte disk under rinnande vatten.
-Använd kastruller som har samma storlek som spisplattan.
-Frosta av kyl och frys regelbundet.
-Ge värmen fritt spelrum genom att inte ställa möbler direkt framför radiatorerna.
-Kontakta förvaltningen om kranar och wc-stolar som droppar.
Trappuppgångarna
Trappuppgångarna ska av brandsäkerhetsskäl hållas fria från cyklar, pulkor, barnvagnar och andra föremål.
Dessa ska företrädesvis förvaras i förråd.
Lägenhetsdörren till trappuppgången får inte hållas öppen för ventilering eller för att vädra ut matos.
Torkmattor får inte läggas ut på trapplanen utanför lägenheten. Sopor får ej ställas/förvaras i trapphuset.
Rökning
Rökning bör ske utomhus/på balkong.
Rökning är förbjuden i samtliga allmänna utrymmen såsom trapphus, tvättstugor, källare och vindar.
För allas vår trevnad, kasta inte heller ut fimpar på marken. Rökning i lägenheten kan innebära att hyresgästen blir skyldig till sanering.
Källarförråd
Varje lägenhet har ett tillhörande källar- eller vindsförråd.
Förrådet ska vara märkt med namn och/eller lägenhetsnummer.
Om märkning saknas var vänlig kontakta förvaltningen.
Föremål som är brandfarliga, explosiva eller på annat sätt medför en säkerhetsrisk får inte förvaras i dessa utrymmen. Föremål som placerats i gemensamma förrådsutrymmena betraktas som avfall och kan komma att slängas utan förvarning.
Noggrann märkning rekommenderas vid tillfällig uppställning i gemensamma utrymmen.
Hushållssopor
Sopor ska sorteras efter dom kärl som finns i ditt tillhörande soprum.
Övrigt avfall ska bortforslas till NSRs återvinningsstation.
Här hittar ni tömningskalendern
Sopor får ej ställas/förvaras i trapphuset.
Sopor
För miljöns skull är det viktigt att du följer de sopsorteringsregler som gäller i din fastighet. Grovsopor ansvarar du själv för att lämnas på kommunal återvinningscentral
Grovsopor
Får inte ställas vid sidan av sopkärlen i sophuset pga minska risken för brand och ohyra.
Störande verksamhet
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende.

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från förvaltningen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.
Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus och tvättstuga. Dessutom har hyresgästen ansvar för familjemedlemmar, gäster m.fl.
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör. Med sunt förnuft och bra kommunikation hoppas vi på en god trivsel. Tänk på att visa hänsyn till dina grannar.
Om en granne upplevs som störande ska det skriftligen anmälas till förvaltningen (namn, adress samt en utförlig beskrivning var störningen kommer ifrån)
Vid allvarlig störning kontakta polisen.
Observera!
Det är först efter en anmälan som förvaltningen kan vidta åtgärder mot den som orsakar störningarna.
Grillning / grilla på balkong
Det är inte tillåtet att grilla på balkongen då det är en brandrisk samt att röken kan räknas som störning.
Parkering/platser
Parkering av motorfordon och cyklar är tillåten endast på avsedda platser. Cyklar skall placeras i cykelställ. Förvaltningen har en intern kö till parkeringsplatserna. Säger du upp din lägenhet så faller också ditt bilplatsavtal. Den nyinflyttade kan således inte automatiskt överta din plats. Gästparkering ska användas som gästparkering dvs för kortare besök.
Carport får inte användas som lagerlokal/förråd eller annan verksamhet än fordonsparkering.
Parabol och antenn
All installation (på fasad, vid fönster och balkonger etc.) är förbjuden.
Balkonger
Blomlådor och vädringsräcken får endast sitta på insidan av balkongräcket. Det är förbjudet att skaka och piska mattor och sängkläder från balkongen. Det är heller inte tillåtet att grilla på balkongen p.g.a. os och brandrisk. Balkonger får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
Fågelmatning
Du får inte mata fåglar från balkongen eller på marken runt husen. Det drar till sig möss och råttor.
Ohyra
Problem med t.ex. mjölbaggar eller pälsänger, kontakta förvaltningen omedelbart.
Duschrum/toalett
Hyresgästen är skyldig att anbringa skydd/duschdraperi vid duschning så att snickerier, dörrar och trösklar ej blir fuktskadade. Håltagning i våtutrymme får ej ske utan hyresvärdens godkännande.
Skötsel och underhåll
Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Nedan följer några tips på hur du underhåller din lägenhet för att bibehålla skicket – både för dig och nästkommande hyresgäst!
Golv
Golv och golvmattor ska vårdas väl.
Tänk på att parkettgolv är känsliga – ställ därför inga blomkrukor direkt på golvet!
Stoppa smuts och grus redan vid ytterdörren, gärna med hjälp av en dörrmatta.
Dammsug eller torrmoppa ditt trägolv till vardags.
Vid grundligare rengöring fukttorka golvet med en mycket väl urvriden trasa.
För mycket vatten på trägolv skadar det. Använd endast milda rengöringsmedel.
Linoleumgolv ger en stark och slittålig yta om de behandlas rätt.
När du tvättar linoleumgolv ska du använda ytterst lite vatten.
Undvik hett vatten och starka rengöringsmedel.
Kyl och frys
I köket ska du regelbundet frosta av kyl och frys.
Avfrostade vitvaror drar mindre hushållsel, och ger en jämnare temperatur!
Längst in i kylskåpet finns en avrinningsränna.
Rengör avrinningshålet – annars finns det risk för att vattnet rinner ut i kylskåpet.
Glöm ej att regelbundet rengöra baksidan på kyl och frys för att undvika brandrisk.
Rengöra köksfläkten
I din köksfläkt finns ett löstagbart filter. Ta ner filtret och diska det regelbundet. Filter som är fulla av fett fungerar sämre och är dessutom en brandfara.
Toalett och badrum
I ett badrum blir luftfuktigheten ofta hög, det är därför viktigt att ventilationen fungerar.
För att hjälpa ventilationen på traven kan du vädra ut efter duschen eller låta dörren stå på glänt så att fukten får dra ut.
Tänk på att regelbundet rensa ur golvbrunnen i badrummet.
Blöjor, bomullspinnar, tamponger etcetera får inte spolas ned i toalettstolen eftersom de kan fastna i avloppet.
Stopp i handfat
Ett stopp i handfat beror oftast på avlagringar från hår och tvål.
Rengör vattenlåset under handfatet.
Stopp i diskho
Pröva först att hälla i kokhett vatten och diskmedel.
Hjälper inte det – fyll tvättstället eller diskhon till hälften med vatten och pumpa med en vaskrensare.
rengör vattenlåset under handfatet
Stopp i toalett
Vid stopp i toalett kan man också använda en vaskrensare eller toaborste.
Fyll upp toaletten med vatten och tryck ner upprepade gånger mot utloppet med vaskrensaren eller toaborsten, syftet är att få vattnet i gungning
Tänk på att du ansvarar för rensning hela vägen ner , gäller även golvbrunnen.
Om fastighetsskötsel måste göra denna rensning kan du tvingas stå för kostnaden.
Använd aldrig kaustiksoda eller andra starkt frätande kemikalier!
Detta hör inte hemma i avloppet
Exempel på sånt som inte hör hemma i avloppet (toaletten, slasken eller golvbrunnen):
Tops, bindor, tamponger, kondomer, bomullstussar med aceton – kasta i restavfallspåsen.

Hushållspapper – kasta i restavfallspåsen.
Kattsand – kasta i restavfallspåsen.
Snus, fimpar och cigarettaska – kasta i restavfallspåsen.
Matrester – lägg i den bruna matavfallspåsen.
Gamla och överblivna mediciner – lämna till apoteken.
Farligt avfall som till exempel  färgrester, lösningsmedel, kylarglykol, oljor och kemikalier – lämna på en återvinningscentral.

Matfett, stekfett och frityrolja stelnar när det kommer ner i avloppsrören. Sedan sätter det sig på rörens insida och bildar till slut en propp. Fett tillhör avfallet, inte spillvattnet.
Ibland måste vi in i din lägenhet.
I hyreslagen finns bestämmelser som ger hyresvärden rätt att få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn och utföra reparations- eller förbättringsarbeten.
Säkerhet
Stäng dörrarna till källarutrymmen och trapphus för att inte släppa in objudna gäster.
Inbrott
Den självrisk som eventuellt kan bli aktuell vid utnyttjandet av fastighetsägarens/hyresvärdens försäkring vid eventuellt inbrott i bostad eller därtill hörande förråd eller förvaring skall av hyresgästen utan dröjsmål erläggas till fastighetsägaren/hyresgästen.
Fel och brister
Fel och brister ska i första hand anmälas på vår hemsida, se Felanmälan.
Det går även bra att ringa förvaltningen via telefon 0431-30 21 21 och lämna ett meddelande.
Uppsägning – bostad
Vid uppsägning av Din bostad måste Du skriftligen meddela oss detta.

Uppsägning ska ske skriftligen till förvaltningens kontor Södra Kyrkogatan 9, 262 32 Ängelholm.

Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadskifte och tre månader framåt.

Ex. om Du säger upp lägenheten den 4 april gäller uppsägningen från 1 maj och tre månader framåt. Avflyttningsdag blir således 1 augusti senast kl. 12.00 (eller första vardagen i månaden).

När du har sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.
Vid uppsägning besiktigas lägenheten.
Den nyinflyttande hyresgästen får gärna delta. Besiktningsmannen går över lägenheten för att se efter skador och onormalt slitage. Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen. Vid besiktningen kontrolleras även städningen.
Inflytt / Avflytt
Infaller inflyttnings- eller avflyttningsdagen på en lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton skall inflyttning respektive avflyttning ske nästföljande vardag. Avflyttande hyresgäst skall senast kl 12.00 på avflyttnnigsdagen hålla lägenheten tillgänglig för den nya hyresgästen.
Om den avflyttande hyresgästen inte utrymmer lägenheten i tid är han skyldig att ersätta all den skada som kan orsakas härav.
Grovsopor får inte ställas i sophuset.
Avflyttningsstädning / flyttstäd
Här hittar ni bra grejor att tänka på 
Skurschema vid  avflytt och vad ska man tänka på. (Skurschema för utskrift)
Målning och tapetsering
Innan du påbörjar arbetet med att måla eller tapetsera om så ta alltid kontakt med din förvaltare först.
Vill du själv utföra renoveringen har Du som hyresgäst rätten att utföra ytskiktsrenoveringar (d.v.s. målning, tapetsering och golvläggning) om detta görs fackmannamässig. Färgvalet ska vara mycket ljusa och neutrala färger. Väggdekaler, schabloner och fondväggar godkänns inte. Kontakta ansvarig förvaltare innan Du börjar.
Väljer du att utföra arbeten i lägenheten, såsom målning och tapetsering, måste arbetena ske på ett fackmannamässigt sätt.
Om du väljer för extrema färger eller om arbetet inte är fackmannamässigt utfört kan du bli ersättningsskyldig för återställning av lägenheten.
Andrahandsuthyrning
Om Du exempelvis skall arbeta utomlands eller studera på annan ort under en längre tid, kan Du ansöka om tillstånd för andrahandsuthyrning. Det är dock alltid Du som förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Att hyra ut sin lägenhet olagligt innebär att Du mister Din hyresrätt.
Skicka in din ansökan till oss. Tillstånd om andrahandsuthyrningar är alltid tidsbestämda, maximalt 1 år, och prövas i varje enskilt fall. Handläggningstiden är cirka 1 månad.
Viktigt att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger någon rätt att vid hyrestidens utgång överta hyreskontraktet för lägenheten.
Efter din andrahandsuthyrning ska du meddela att du flyttat tillbaka till din lägenhet. Detta skall göras skriftligen.
Separation
Om du ska separera, skall den som flyttar skriftligen säga upp sin del av avtalet, sk. partiell uppsägning. Tre månaders uppsägning gäller för den avflyttande parten. Den andre kan då överta avtalet men det förutsätter att han eller hon skäligen kan godtas som ensam hyresgäst, till exempel klara att ensam betala hyran. Vi skriver inte om det befintliga hyreskontraktet men den kvarboende tar ensamt ansvar för kontraktet.
Barnvagnar
För allas säkerhet är det inte tillåtet att förvara barnvagnar i trapphusen. Om det börjar brinna i huset kan barnvagnarna hindra utrymning eller stå i vägen för räddningstjänsten, de är dessutom en brandrisk.
Dödsfall
Vid dödsfall kan dödsboet välja en månads till tre månaders uppsägningstid.
Dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta oss för att skriva om kontraktet.
Hyra
Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Du får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad.
Var noga med att betala hyran i tid. Om vi inte får in hyran i tid kan ärendet skickas till inkasso och du drabbas av extra kostnader. Du riskerar också att ditt hyresavtal sägs upp. Om du inte betalar inkassokravet lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande och avhysning. Om du inte betalar deras krav riskerar du bland annat att få en betalningsanmärkning och/eller att bli av med ditt hyreskontrakt.
Om du inte fått någon hyresavi från oss – kontakta vår administration direkt.
Du är skyldig att betala hyran även utan avisering från hyresvärden.
Övrigt
Hyresvärden svarar inte för underhåll av vad annan hyresgäst tidigare installerat så som exempelvis persienner, kyl/frys eller dylikt.

Kommentarer inaktiverade.